เจ้าหน้าที่งานเอกสาร (คนพิการเท่านั้น)

Permanent
Jatujak, Bangkok, Thailand
Posted 3 เดือน ago

Requirements

  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18-47 ปี
  • จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 ขึ้นไป (สายคำนวณ)
  • สามารถสื่อสาร อ่านออก เขียนได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

Job Features

Job Category

Operations

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.